30/12/2023 17:22

Србија (Хелен Ли Рид, 1915.)

Србија 

(Хелен Ли Рид, 1915.)

https://www.gutenberg.org/cache/epub/35231/pg35231-images.html

Хелен Ли Рид, Србија, 1915
https://www.gutenberg.org/cache/epub/35231/pg35231-images.html

Хелен Ли Рид, Србија, Скица (1915.)

Србијо, јуначка кћери векова,
Срећа и светлост треба да те прате!
Али дан ти је мрачан, на срцу ти је тешко;
Дуго си трпела – још само мало
Понеси своје бреме, јер ће лепше сутра
Ускоро засјати на твојим цветним долинама,
Ускоро ће обасјати све твоје сеновите планине;
Ускоро ће заблистати на твојим пенушавим бујицама
Које журе ка свету иза твојих река.
Дуго су те нападали Бугари, Турци и Мађари.
Сада је на теби окрутна Тевтонска рука.
Ако ти и сломи срце и измучи тело,
Не може да скрши твој узвишени дух.
Србија не може да умре. Она бесмртна живи,
Србијо – сав твој верни народ даје охрабрење
Борећи се, борећи се и носећи твој развијени барјак
Објављује свету твоју узвишену тежњу,
— Ову твоју борбу за братство и слободу —
Попут слободне птице која не зна за ропство,
узнета далеко од смрти, ништавила и метежа,
Србијо – вечно ће живети твоја душа!
Бесмртна је неустрашива Србија!

 

Препев са енглеског: Далибор Дрекић

Helen Leah Reed, Memorial Day, and Other Verse (Original and Translated), De Wolfe and Fiske co. 20 Franklin St. Boston, 1917.

Хелен Ли Рид, Србија, скица, 1917.

 
Helen Leah Reed, Serbia (1916)
https://www.gutenberg.org/cache/epub/35231/pg35231-images.html

Хелен Ли Рид, Србија, Скица (1915.)

Serbia, valiant daughter of the Ages,
Happiness and light should be thy portion!
Yet thy day is dimmed, thine heart is heavy;
Long hast thou endured—a little longer
Bear thy burden, for a fair to-morrow
Soon will gleam upon thy flower-spread valleys,
Soon will brighten all thy shadowy mountains;
Soon will sparkle on thy foaming torrents
Rushing toward the world beyond thy rivers.
Bulgar, Turk and Magyar long assailed thee.
Now the Teuton’s cruel hand is on thee
Though he break thy heart and rack thy body,
‘Tis not his to crush thy lofty spirit.
Serbia cannot die. She lives immortal,
Serbia—all thy loyal men bring comfort
Fighting, fighting, and thy far-flung banner
Blazons to the world thy high endeavor,
—This thy strife for brotherhood and freedom—
Like an air-free bird unknowing bondage,
Soaring far from carnage, smoke and tumult,
Serbia—thy soul shall live forever!
Serbia, undaunted is, immortal!

 

Helen Leah Reed, Memorial Day, and Other Verse (Original and Translated), De Wolfe and Fiske co. 20 Franklin St. Boston, 1917.

Helen Leah Reed, Serbia: A Sketch, 1917.

 

—————

Back


Contact

Суверени војни витешки ред Чувари копља Св. Георгија


Напомена:

Свјесно и са намјером пишемо срБски умјесто срПски, не користећи граматичко правило једначења сугласника по звучности!

детаљније


Актуелности


"Не говори Богу да си у невољи.
Реци невољи да си са Богом."

Каква је тачна и дубока мисао уложена у ову фразу!

Наши преци нису тражили од Бога да нешто учине за њих.
Добили су подршку Бога.
И знали су да ће све успети ако се труде!


Организација Братства

13/03/2011 23:30

НАЧЕЛА БРАТСТВА

  НАЧЕЛА Сувереног војног витешког реда ”Чувари копља Свetog Георгија” Н А Ч Е Л А СУВЕРЕНИ ВОЈНИ ВИТЕШКИ РЕД - ЧУВАРИ КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА у својим је активностимаи у свом свеукупном дјеловању непрестано и потпуно прожет начелима хришћанства, хуманизма, витештва, људске честитости и...

Read more

—————

13/03/2011 23:43

БРАТСТВО СРБСКИХ ВИТЕЗОВА

 Најчешће постављена питања о „Витезовима Чуварима копља Светог Георгија“:   Који су ваши циљеви?, Да ли сте ви вјерска, војна или политичка организација?, Да ли сте ви тајна или јавна организација?, Какав је ваш однос према србској историји и србском насљеђу?, Да ли сте професионална...

Read more

—————

16/03/2011 19:18

КОДЕКС ЧАСТИ СУВЕРЕНОГ ВОЈНОГ ВИТЕШКОГ РЕДА ЧУВАРА КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

СУВЕРЕНИ ВОЈНИ ВИТЕШКИ РЕД ЧУВАРИ КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА   На оснуву правила понашања и Правила, Статута Братства Србских Витезова „Чувари копља Светог Георгија“, на Сабору Рас Витезова одржаног 06. Маја 7518. (2010.) године  усвојен је :   КОДЕКС ЧАСТИ СУВЕРЕНОГ ВОЈНОГ ВИТЕШКОГ...

Read more

—————

07/05/2020 00:20

МОЛИТВА СВЕТОМ ГЕОРГИЈУ

Молитва Светом Георгију Сувереног војног витешког реда Чувара копља Светог Георгија   Нека копље Светог Георгија заблиста сјајно, свијетло и чисто. За ова времена смо га чували у Царској Лаври Хиландара, а данас у рукама Витешког реда спремно је да служи своме господару и убије аждају зла,...

Read more

—————