16/03/2011 19:18

КОДЕКС ЧАСТИ СУВЕРЕНОГ ВОЈНОГ ВИТЕШКОГ РЕДА ЧУВАРА КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

СУВЕРЕНИ ВОЈНИ ВИТЕШКИ РЕД

ЧУВАРИ КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

 

На оснуву правила понашања и Правила, Статута Братства Србских Витезова „Чувари копља Светог Георгија“, на Сабору Рас Витезова одржаног 06. Маја 7518. (2010.) године  усвојен је :

 

КОДЕКС ЧАСТИ

СУВЕРЕНОГ ВОЈНОГ ВИТЕШКОГ РЕДА

ЧУВАРИ КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

 

Члан 1.

Кодекс части уређује односе унутар чланства Братства Србских Витезова Чувари копља Светог Георгија (удаљем тексту Братства)

и прописује морална и етичка начела којих су се обавезни придржавати чланови Братства и приступници приправници.

 

Члан 2.

Основни етички принцип којег су се обавезни прдржавати чланови Братства у приватном животу,

професионалном, научном, стручном и у другом дјеловању је:

Хуманост, Честитост, Праведност и Витештво.

 

Члан 3.

Члан Братства дужан је примјењивати своја знања и вјештине на добробит Братства и шире друштвене заједнице.

У опхођењу са другима члан Братства треба бити љубазан, коректан и толерантан, а у свом раду унутар Братства,

мора дјеловати објективно, непристрасно и праведно,

 

Члан 4.

Сваки члан Братства приликом уласка у Браство мора бити упознат,

а самим тиме и потписник „правилника о тајности података“

који чува и штити интегритет сваког појединца и саставни је дио овог Кодекса.

 

Члан 5.

Члан Братства континурано унапређује своје дјеловање у складу са дјеловањем Братства,

размјеном знања, података и искустава са осталим члановима унутар свог и виших прстенова,

те кроз рад и поштивање моралних начела, преноси позитвну енергију својој породици, Братству,

у својој околини и на сво радном мјесту.

 

Члан 6.

Члан Братства својим личним примјером потиче рад других чланова,

нарочито приправника (Завјетника) упућујући их у њихова права и обавезе као чланова.

 

Члан 7.

Члан Братства обавезан је штитити углед и интерес Братства

у цјелини, као и права и углед сваког члана Братства.

 

Члан 8.

Члан Братства обавезан је указати на нестручне и неосноване тврдње,

нестручна нагађања или неистините инсинуације повезане са активностима и дјеловањем Братства,

при чему мора избјегавати поступке којима се подцјењује рад других чланова Братства и Братства као цјелине.

 

Члан 9.

Члановима Братства забрањено је

неовлаштено заступање, представљање или било који облик иступања у јавности или медијима

о раду, активностима, а нарочито о члановима Братства,

уколико за исто не посједује службено овлаштење Братства.

 

Члан 10.

Члан Братства, посебну пажњу посвећује

својим добијеним и прихваћеним обавезама према Братству

које су утврђене у Правилима-Статуту и осталим Актима Братства.

 

Члан 11.

Члан Братства, посебно Витез Копљаник,

својим статусом обавезан је нарочиту пажњу  посветити приправницима (Завјетницима) током њихове

едукације,  школовања и припреме за проглашење у виши витешки ниво.

 

Члан 12.

Члан Братства не смије допустити да било какав интерес

у неком другом дјеловању нарушава његове обавезе према Братству,

осим уколико преузете обавезе нарушавају његов лични интегритет, социјални статус и сигурност.

 

Члан 13.

Уколико члан Братства обавља активности изван Братства,

а које су везане са активностима у Братству,

не смије допустити да исте утичу на његове обавезе и однос према Братству.

 

 

Члан 14.

Члан Братства не смије нигдје и ни на који начин потицати активности које се противе темељним начелима Братства.

 

Члан 15.

Уколико члан Братства сматра да су повријеђена његова права, као и међубратски односи у Братству,

дужан је упозорити на то тијела Братства:

Рас Витеза Великог Стефана Србског, Витешки савјет, неког од Рас витезова или Сабор Рас Витезова

у писаном облику.

 

Члан 16.

Након упозорења, члана Братства, сви наведени у члану 15. Овог Кодекса,

а којима се обратио члан Братства,  дужни су реаговати на примједбе члана,

  у складу са овим Кодексом, Правилиа-Статутом Братства и другим постојећим Актима Братства.

 

Члан 17.

Одлуке о повредама „Кодекса части Братства“  доноси Суд части Братства

чије су надлежнсти и рад регулисани Статутом и Правилником о Суду части Братства,

а који је одговоран Витешком савјету и Сабору Рас Витезова.

 

Члан 18.

Суд части Братства, дужан је након проведеног поступка

предложити мјере и поступке за рјешавање предмета

у складу са Правилима-Статутом и другим Актима Братства.

 

Члан 19.

Овај Кодекс части Братства ступа на снагу даном доношења на Сабору Рас Витезова.

 

                                              

Тако нам Бог помогао!

У Бањојлуци, љета господњег 7518.

На празник:

 Светог  Великомученика Георгија, мјесеца маја, дана 6.

—————

Back


Contact

Суверени војни витешки ред Чувари копља Св. Георгија


Напомена:

Свјесно и са намјером пишемо срБски умјесто срПски, не користећи граматичко правило једначења сугласника по звучности!

детаљније


Актуелности


"Не говори Богу да си у невољи.
Реци невољи да си са Богом."

Каква је тачна и дубока мисао уложена у ову фразу!

Наши преци нису тражили од Бога да нешто учине за њих.
Добили су подршку Бога.
И знали су да ће све успети ако се труде!


Организација Братства

13/03/2011 23:30

НАЧЕЛА БРАТСТВА

  НАЧЕЛА Сувереног војног витешког реда ”Чувари копља Свetog Георгија” Н А Ч Е Л А СУВЕРЕНИ ВОЈНИ ВИТЕШКИ РЕД - ЧУВАРИ КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА у својим је активностимаи у свом свеукупном дјеловању непрестано и потпуно прожет начелима хришћанства, хуманизма, витештва, људске честитости и...

Read more

—————

13/03/2011 23:43

БРАТСТВО СРБСКИХ ВИТЕЗОВА

 Најчешће постављена питања о „Витезовима Чуварима копља Светог Георгија“:   Који су ваши циљеви?, Да ли сте ви вјерска, војна или политичка организација?, Да ли сте ви тајна или јавна организација?, Какав је ваш однос према србској историји и србском насљеђу?, Да ли сте професионална...

Read more

—————

16/03/2011 19:18

КОДЕКС ЧАСТИ СУВЕРЕНОГ ВОЈНОГ ВИТЕШКОГ РЕДА ЧУВАРА КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА

СУВЕРЕНИ ВОЈНИ ВИТЕШКИ РЕД ЧУВАРИ КОПЉА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА   На оснуву правила понашања и Правила, Статута Братства Србских Витезова „Чувари копља Светог Георгија“, на Сабору Рас Витезова одржаног 06. Маја 7518. (2010.) године  усвојен је :   КОДЕКС ЧАСТИ СУВЕРЕНОГ ВОЈНОГ ВИТЕШКОГ...

Read more

—————

07/05/2020 00:20

МОЛИТВА СВЕТОМ ГЕОРГИЈУ

Молитва Светом Георгију Сувереног војног витешког реда Чувара копља Светог Георгија   Нека копље Светог Георгија заблиста сјајно, свијетло и чисто. За ова времена смо га чували у Царској Лаври Хиландара, а данас у рукама Витешког реда спремно је да служи своме господару и убије аждају зла,...

Read more

—————